Naručivanje, konsultacije i savjeti • Prolab Stup 387 33 776 280 | Prolab Centar 387 33 555 115 | E-mail: info@prolab.ba

POKLONITE SEBI ZDRAVLJE – OSMOMARTOVSKA PROMOTIVNA AKCIJA ZA RANU DETEKCIJU KARCINOMA JAJNIKA

Objavljeno » 19.02.2016

Moderna laboratorijska dijagnostika omogućava ranu detekciju i praćenje karcinoma jajnika na pouzdan način putem testova HE4, CA 125 i izračunskog ROMA indeksa. U mjesecu februaru i mjesecu martu ovo testiranje od izuzetne važnosti za prevenciju bolesti svake žene nudimo po jedinstvenoj cijeni od 60,00 KM u kompletu.

HE4 je pouzdan marker rane detekcije i praćenja karcinoma jajnika. Normalno tkivo ovarijuma sekretuje male količine ovog proteina. Kada se ispitivanja koncentracije HE4 kombiniraju s ispitivanjem CA 125 znatno se povećava osjetljivost za detekciju karcinoma jajnika. Ukoliko se koriste oba markera senzitivnost iznosi 76,4% pri specifičnosti od 95% (Moor i sar., Gynecologic Oncology 118:402-408, 2008).

Visoka koncentracija HE4 s visokom koncentracijom CA 125 u cirkulaciji ukazuje na karcinom jajnika, dok porast CA 125 bez porasta HE4 ukazuje na benigne promjene. Porast HE4 bez porasta CA 125 ukazuje na ovarijalne ili na druge tipove karcinoma (npr. endomerijum). Ispitivanja pokazuju značaj istovremenog ispitivanja CA 125 i HE4 u diferencijalnoj dijagnozi malignih i benignih promjena ovarijuma (Gynecologic Oncology, 117, 440-445, 2010).

Roma indeks (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) se preračunava na osnovu rezultata CA 125 i HE4 i predstavlja stepen rizika za prisustvo rizika karcinoma jajnika.

POKLONITE SEBI ZDRAVLJE – OSMOMARTOVSKA PROMOTIVNA AKCIJA ZA RANU DETEKCIJU KARCINOMA JAJNIKA
 • Naruči se odmah! Brzo i jednostavno

  Više detalja »
 • U pripremi...

  Više detalja »
 • PRIPREMA ZA LABORATORIJSKE PRETRAGE

  Više detalja »
 • © 2013 Sva prava zadržana od strane autora.

  Design & development: triptih