Naručivanje, konsultacije i savjeti • Prolab Stup 387 33 776 280 | Prolab Centar 387 33 555 115 | E-mail: info@prolab.ba

CA 125 I HE 4 – NAJZNAČAJNIJI SERUMSKI MARKERI ZA DIJAGNOSTIKU RAKA JAJNIKA

Objavljeno » 17.09.2019

Kancer ovarija odnosno rak jajnika je po svojoj učestalosti kod žena sedmi najčešći kancer, po uzroku smrtnosti od kancera zauzima osmo mjesto i vodeći je uzrok smrti među ginekološkim karcinomima. Samo u  2018. godini registrovano je oko 300 000 novih slučajeva. Istraživanje Globocan studije je 2012. godine procijenilo 239.000 slučajeva sa OvKa, od kojih je 152.000 završilo smrtnim ishodom (što predstavlja 3,6% slučajeva karcinoma i 4,3% smrti od karcinoma). Međutim posebno su zabrinjavajuća predviđanja pomenute studije čiji rezultati pokazuju da će do 2035. godine doći do svjetskog porasta incidence od 55% (371.000 slučajeva godišnje), i da će stopa smrtnosti porasti za 67% (254.000 smrtnih slučajeva godišnje). Zanimljivo je napomenuti da prema najnovijim podacima Međunarodne agencije za istraživanje kancera (IARC – eng.International Agency for Research on Cancer) incidence za OvKa objavljenih 2018 godine, susjedna Srbija zauzima prvo mjesto, dok je Bosna i Hercegovina rangirana na 17 mjestu sa incidencom od 10,5/100 000 stanovnika.

 

Najznačajniji faktori rizika koji su specifični za OvKa su:

 1. pozitivna obiteljska historija bolesti (prijenos mutiranih gena može povećati šansu OvKa u sljedećim generacijama),
 2. dob i menopauza (starost i menopauza povećavaju incidencu i rizik razvoja OvKa)
 3. karcinom dojke (postoji velika vjerovatnoća da će žene s karcinomom dojke razviti OvKa jer su mutirani geni BRCA1 i BRCA2 uobičajeni kod oba tipa kancera)
 4. Ostali faktori rizika:
  1. gojaznost,
  2. prehrana (uglavnom meso i zasićene masti),
  3. hormonska terapija
  4. neke upalne bolesti poput endometrioze

Rana dijagnoza OvKa je od izuzetnog značaja u pogledu povećanja preživljavanja pacijenata i smanjenje troškova liječenja. Dijagnostičke tehnologije poput transvaginalne ultrasonografije, sonografije i kolor doplera i upotreba biomarkera i screening testova su dostupne metode za otkrivanje OvKa. Od biomarkera koji se mogu odrediti u serumu, najznačajniji i najviše korišteni u kliničkoj praksi su CA125 i HE4, na osnovu kojih se izračunava ROMA indeks (algoritam za procjenu rizika OvKa).

 

CA125 (ugljikohidratni antigen 125) je glikoprotein velike molekulske mase koji se nalazi na površini epitelnih stanica. To je tradicionalno korišten tumorski marker u ginekološkoj onkologiji. Klinički značaj markera CA125 ogleda se u dijagnostici i praćenju liječenja OvKa. Njegov najveći nedostatak prilikom postavljanja dijagnoze OvKa je nedovoljna specifičnost koja kao posljedicu ima veliki broj lažno pozitivnih rezultata. CA 125 može biti povišen i zbog nekih benignih oboljenja, kao npr. endometrioza, ciste jajnika i upale karlice. Povišene vrijednosti mogu se normalno naći u serumu trudnica. Zbog smanjene osjetljivosti i nedovoljene specifičnosti kod asimptomatskih žena i rane faze OvKa, određivanje CA-125 nije preporučen za ranu dijagnostiku OvKa. Zbog navedenih činjenica, liječnici za rano dijagnosticiranje OvKa uvijek zahtjevaju istovremenu detekciju razine CA125 i He4 (humani epididimalni protein 4) markera čime se osjetljivost povećava na 76,4 %, za razliku od osjetljivosti CA125 koja iznosi 43,3%.

 

HE4 (humani epididimalni protein 4) se normalno eksprimira u epitelu respiratornih i reproduktivnih organa, dok se pojačano eksprimira u tkivu OvKa, osobito u histološkim tipovima seroznih i endometrioidnih karcinoma jajnika. FDA je odobrila je uporabu HE4 za praćenje žena za dijagnozu epitelijalnog ovarijalnog kancera 2009. godine. Znanstvenici su pokazali da je HE4 prekomjerno izražen u slučajevima epitelijalnog ovarijalnog kancera, ali nije u drugim vrstama OvKa. Kombinovani rezultati HE4 i CA125 mogu pomoći u razlikovanju benignih i zloćudnih stanja i poboljšati rano otkrivanje OvKa. Razina HE4 u serumu također se povećava s trudnoćom, starenjem i menopauzalnim statusom.

 

ROMA indeks (eng. Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) postavili su 2009. godine Moore i suradnici, a već 2011 godine FDA je dala odobrenje za njegovu upotrebu. ROMA indeks predstavlja matematički algoritam koji se izračunava na osnovu vrijednosti markera CA125 i HE4, i ovisan je o menopauzalnom statusu žene. ROMA indeks efikasniji je u predikciji epitelnog karcinoma jajnika u usporedbi s vrijednostima navedenih markera, ako se koriste samostalno.Na osnovi ROMA indeksa procjenjuje se rizik da li pacijentica boluje od OvKA, odnosno pacijentice se svrstavaju u grupu niskog ili visokog rizika za OvKa. Granične vrijednosti ROMA indeksa ovise o odabiru metode za određivanje koncentracije HE4 i CA125 te menopauzalnom statusu s obzirom da je granična vrijednost različita za pred- i postmenopauzalne žene (kod žene u predmenopauzi, ocjena ROMA ≥1,31 odražava visoki rizik od OvKa, ali kod žena u postmenopauzi ocjena ROMA ≥2,71 odražava visoki rizik). Izračun ROMA indeksa nije pouzdan kod žena koje su trenutno na kemoterapiji kao i kod onih koje su mlađe od 18 godina.Bottom of Form

 

Osim navedenih markera, u nekim zemljama se u klinikoj praksi koristi i OVA1 test koji je FDA odobrila 2009 godine. Navedeni skreening test predstavlja analizu prisustva nekoliko biomarkera u krvi, uključujući CA125, apolipoprotein A1 (ApoA1), β2 mikroglobulin, te transferin i transtertin sa osjetljivošću od 93 %. Test OVA1 zamišljen je kao dodatna pomoć liječnicima u daljnjoj procjeni vjerojatnosti pojave zloćudnosti.

 

Osim spomenutih markera, sprovode se intezivna istraživanja kako bi se dobili što specifičniji i osjetljiviji markeri za ranu dijagnozu OvKa. Neki od markera koji se još uvijek ne koriste u kliničkoj praksi, ali koji u kombinaciji sa već postojećim markerima daju obećavajuće rezultate su apoA1, VCAM1 (adhezijske molekule vaskularnih stanica 1), OPN (osteopontin), kao i brojni genetski markeri (BRCA1, BRCA2, KRAS, PC3 i EGFR), i markeri koji podrazumijevaju mjerenje ekspresije mikroRNK koji obećavaju značajne pomake u ranoj dijagnostici i prevenciji OvKa.

 

O načinima testiranja možete se informirati u našim laboratorijima Prolab Stup (033 776 280) i Prolab Centar (033 555 115).

 

Doc. dr. Tamer Bego, spec. med. bioh.

CA 125 I HE 4 – NAJZNAČAJNIJI SERUMSKI MARKERI ZA DIJAGNOSTIKU RAKA JAJNIKA
 • Naruči se odmah! Brzo i jednostavno

  Više detalja »
 • U pripremi...

  Više detalja »
 • PRIPREMA ZA LABORATORIJSKE PRETRAGE

  Više detalja »
 • © 2013 Sva prava zadržana od strane autora.

  Design & development: triptih