Naručivanje, konsultacije i savjeti • Prolab Stup 387 33 776 280 | Prolab Centar 387 33 555 115 | E-mail: info@prolab.ba

PSA - NAJZNAČAJNIJI BIOMARKER U DIJAGNOSTICI KANCERA PROSTATE

Objavljeno » 13.10.2019

Prema najnovijim podacima na globalnom nivou, kancer prostate je po učestalosti kod muškaraca drugi najčešći karcinom i peti vodeći uzrok smrtnosti. Relevantni podaci online datoteke GLOBOCAN 2018, ukazuju da je u prethodnoj godini dijagnosticirano oko 1,3 miliona novih slučajeva kancera prostate (što čini 7,1% u odnosu na učestalost svih maligniteta kod muškaraca), od kojih je oko 360 000 slučajeva završilo sa smrtnim ishodom (što čini 3,8% svih smrtnih slučajeva kod muškaraca uzrokovanih malignim bolestima). Učestalost kancera prostate i stope smrtnosti su usko povezane sa starošću sa najvećom incidencom kod muškaraca starijih od 50 godina (prosječna dob dijagnoze kancera prostate je 66 godina).

 

PSA (prostata specifični antigen) koji je otkriven davne 1979 godine, predstavlja glikoprotein kojeg stvaraju ćelije prostate (u manjoj mjeri i neka druga tkiva u organizmu) te izlučuju u krv i sjemenu tekućinu. Njegova najznačajnija uloga u sjemenoj tekućini je održavanje spermija pokretnima te spremnima za oplodnju u periodu između ejakulacije i kontakta s jajnom ćelijom.

 

PSA  ima izuzetan značaj u kliničkoj praksi kao tumorski marker za otkrivanje i praćenje rezultata liječenja kancera prostate. Kao i ostali biomarkeri, iz razloga što se PSA može stvarati u različitim tkivima, nije tumor specifičan, i u nekim slučajevima može biti povišen i kod benignih tj. dobroćudnih oboljenja prostate (npr. upala prostate, benigno uvećanje prostate i sl.). Povišene vrijednosti PSA ne znače da bolesnik ima karcinom prostate, te je za potvrdu potrebno uraditi dodatne pretrage (digitorektalni pregled, ultrazvučni pregled sa kolor doplerom i patohistološki nalaz nakon biopsije prostate).

 

Određivanje PSA se preporučuje kao screening metoda minimalno jedanput godišnje kod muškaraca iznad 50 godina starosti. Iznimno kod muškaraca sa poviješću karcinoma prostate u obitelji, preporučuje se da se vrijednosti PSA mjere nakon navršenih 40 godina života. Kod bolesnika sa dijagnosticiranim karcinomom prostate, PSA služi za praćenje rezultata liječenja, kada se preporučuje češće mjerenje vrijednosti PSA. Porast PSA nakon liječenja karcinoma prostate, predstavlja indikaciju za dodatno praćenje i liječenje.

 

Ukupni PSA (eng. total PSA – tPSA) predstavlja zbir slobodnog i vezanog PSA. Određivanje vrijednosti slobodnog (eng. free PSA - fPSA) može dodatno poboljšati razlikovanje benignog uvećanja prostate od karcinoma prostate (veći omjer ukazuje na manju vjerovatnoću dijagnoze karcinoma prostate). Ova dijagnostička metoda se posebno preporučuje muškarcima kod kojih je izmjeren ukupni PSA u rasponu od 4-10 ng/mL. U slučajevima da su vrijednosti tPSA veće od 10 ng/ml računanje ovog omjera nije potrebno i nema poseban klinički značaj.

 

Brojni faktori mogu dovesti do lažno povećanih rezultata PSA o čemu se mora posebno voditi računa kako bi izmjerene vrijednosti PSA imale pravi dijagnostički značaj. Prije uzimanja uzorka krvi za određivanje vrijednosti PSA, treba izbjegavati ejakuaciju u zadnjih 24 sata, kao i klinički pregled prostate, rektalni pregled, cistoskopiju, biopsiju prostate, hemoterapiju, pa čak i dugotrajnu vožnju biciklom.

 

Izuzetno je bitno napomenuti da je dinamika kretanja vrijednosti PSA kroz određeni vremenski period bitan faktor na temelju kojeg se procjenjuje rizik od karcinoma prostate. Preporučljivo je da su u slučajevima intenzivnijeg praćenja PSA, mjerenja provode u istom laboratoriju zbog uniformnosti rezultata (različite laboratorije koriste različite aparate i metode) što bi u konačnici moglo dovesti do pogrešne interpretacije nalaza.

 

Doc. Dr. Sci. Tamer Bego, spec. med. bioh.


 • Naruči se odmah! Brzo i jednostavno

  Više detalja »
 • U pripremi...

  Više detalja »
 • PRIPREMA ZA LABORATORIJSKE PRETRAGE

  Više detalja »
 • © 2013 Sva prava zadržana od strane autora.

  Design & development: triptih