Naručivanje, konsultacije i savjeti • Prolab Stup 387 33 776 280 | Prolab Centar 387 33 555 115 | E-mail: info@prolab.ba

Prolab team

Prolab Sarajevo je najveći privatni medicinsko-biokemijski laboratorij u Bosni i Hercegovini u kojem se obavljaju analize iz područja biokemije, hematologije, koagulacije i imunokemije, te analize DNK u suradnji s kompanijom Genos iz Zagreba.


Jasmina Husović

» voditeljica laboratorija Prolab Stup

Srednju medicinsku školu je završila u Travniku, smjer medicinska sestra. Diplomirala je na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu na temu „Određivanje koštanih markera kao parametara laboratorijske dijagnostike osteoporoze“ pod vodstvom mentorice prof. dr Elme Kučukalić-Selimović i stekla zvanje diplomirani inžinjer medicinsko laboratorijske dijagnostike.

Radno iskustvo sticala je u Univerzitetskom Kliničkom centru Sarajevo i PZU Alea dr. Kandić.

Dženana Gušić

» voditeljica laboratorija Prolab Centar

Srednju medicinsku školu završila u Sarajevu, smjer laboratorijski tehničar. Na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu diplomirala je na temu „Određivanje retikularnih trombocita kod hematoloških bolesnika“ pod mentorstvom prof. dr Jasmine Berbić --Fazlagić i stekla zvanje diplomirani inžinjer medicinsko laboratorijske dijagnostike.

Radno iskustvo sticala je u Univerzitetskom kliničkom centru i Prolabu gdje je zaposlena od 2015. godine.

Mirela Duraković

» (Prolab Stup)

Završila je Prvu gimnaziju u Sarajevu. Na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu, smjer laboratorijske tehnologije, diplomirala je 2013. godine i stekla zvanje bachelor/bakalaureat laboratorijske tehnologije.

Na Prirodno-matematičkom fakultetu, odsjek biologija, smjer biohemija i fiziologija, magistrirala 2015. i stekla zvanje magistar biologije, usmjerenje biohemija i fiziologija. Rezultate magistarskog rada na temu „Troponin i CRP u stratifikaciji rizika nakon infarkta miokarda“ objavila 2017. godine u naučnom časopisu Acta Facultatis Medicae Naissensis.

Radno iskustvo sticala je na Pedijatrijskoj klinici i u okviru Kliničke mikrobiologije UKCS.

Eldina Zeljković

» (Prolab Stup)

Završila je Srednju medicinsku školu u Sarajevu, smjer laboratorijski tehničar. Radno iskustvo u trajanju od 4 godine stekla u privatnoj poklinici „Alea“ dr Kandić. Ima izuzeno iskustvo u poslovima vađenja krvi, pregleda urina, hematoloških i biokemijskih pretraga.

Tarik Kuštrić

» (Prolab Centar)

Završio je Srednju medicinsku školu u Sarajevu, smjer laboratorijski tehničar. Iskustvo je stekao na Univerzitetskom kliničkom centru Sarajevo gdje je na poziciji laboratorijskog tehničara proveo oko 3 godine.

Sabina Šahinović – Nanić

» (Prolab Stup)

Osnovnu školu završila je u Bužimu, a Srednju medicinsku školu u Bihaću, smjer laboratorijski tehničar. Dugogodišnje radno radno iskustvo je stekla u okviru Doma zdravlja Bužim.

Midhat Ćato

» (Prolab Stup)

Završio Srednju medicinsku školu u Sarajevu, smjer laboratorijski tehničar.

Prvo radno iskustvo stekao u Univerzitetskom Kliničkom centru u trajanju od 6 mjeseci. U privatnoj laboratoriji „Laboratorija BiH“ na poziciji laboratorijskog tehničara radio je 10 godina.

Mahir Kovačević

» (Prolab Centar)

Završio je Srednju medicinsku školu u Tuzli, smjer laboratorijski tehničar.

Iskustvo je stjecao u okviru Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli, Poliklinici za transfuziologiju, gdje je na poziciji laboratorijskog tehničara proveo 5 godina.

Vanja Nakičenović

» (Prolab Centar)

Opštu gimnaziju završila je u Herceg Novom. Diplomirala je na Fakultetu zdravstvenih studija u sarajevu, smjer medicinsko-laboratorijska dijagnostika i stekla zvanje diplomirani inžinjer medicinsko laboratorijske dijagnostike.

Pripravnički staž je obavila na UKCS u sklopu OJ Klinička hemija i biohemija i OJ Klinička mikrobiologija.

 • Naruči se odmah! Brzo i jednostavno

  Više detalja »
 • U pripremi...

  Više detalja »
 • PRIPREMA ZA LABORATORIJSKE PRETRAGE

  Više detalja »
 • © 2013 Sva prava zadržana od strane autora.

  Design & development: triptih