Sarajevo Centar

Dženana Gušić

Dženana Gušić

voditeljica laboratorija
Envera Čaušević

Envera Čaušević

laboratorijski tehničar
Mahir Kovačević

Mahir Kovačević

laboratorijski tehničar
Tarik Kuštrić

Tarik Kuštrić

laboratorijski tehničar