1. UPUTE ZA PRIPREMU PACIJENATA ZA LABORATORIJSKE PRETRAGE KRVI